تاییدیه سندبلاست

 

در ادامه تاییدیه های مراکز مختلف در زمینه سند بلاست که از محصولات شرکت ما استفاده نموده اند را مشاهده می کنید:

 

 

1)

 

 

2

 

2)

 

 

3)

 

 

4)

 

 

5)